Erkend leerbedrijf

‘Bijdragen aan talentontwikkeling en voorkomen van schooluitval’

United Youth Baseball Education (UYBE) zet jaarlijks een aantal stagiaires in die meelopen bij de jeugdtrainingen en clinics van UNITED-ALMERE’90.

 

United Youth Baseball Education geeft zichzelf een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dit betekent dat wij naast het streven naar winst
ook oog hebben voor menselijke aspecten binnen en buiten de stichting.
Jaarlijks stellen wij 2 tot 4 stageplaatsen beschikbaar voor jongeren in de Flevopolders die een MBO opleiding volgen in de richtingen sport en/of welzijn. Onze stageplaatsen dragen zo bij aan de talentontwikkeling van deze jongeren. De stagiaires van United Youth Baseball Education werken samen met en bij Almere’90. Zij begeleiden de sportactiviteit, schenken aandacht aan de pedagogische visie en zetten in op ouderparticipatie. Hiermee vergroten zij niet alleen hun eigen kansen op de arbeidsmarkt, maar dragen zij als rolmodel ook bij aan de fysieke gezondheid van bewoners en de leefbaarheid in de woon kernen van de steden in de Flevopolder(s).

Durf jij de uitdaging aan?
KENNISCENTRUM VOOR LEREN IN DE PRAKTIJK IN ZORG, WELZIJN EN SPORT
Per 1 augustus heeft Calibris haar wettelijke taken overgedragen aan SBB. Voor alle informatie over opleidingen, diploma waardering en erkenningen in zorg, welzijn en sport, kunt u terecht op www.s-bb.nl.

Wij zijn Erkend Leerbedrijf (Calibris nu SBB) voor de volgende opleidingen:

• Sport- en bewegingsbegeleider
• Sport- en bewegingsleider
• Sport- en bewegingscoördinator

Ben jij enthousiast en leergierig? Lijkt het jouw een uitdaging om bij een sociaal maatschappelijk sport stichting stage te lopen?

Neem dan contact op via je opleiding met Stichting United Youth Baseball Education
(AUB zie onze privacy behandeling voordat u ons een mail zend)