Over United

Over United

Toen de honkbalacademies werden opgericht, ontstond een vacuüm voor jeugdtalenten. Harry van Rijn concludeerde dat er meer opstapmogelijkheden moesten zijn richting de top. Eigenlijk had hij dat al jaren in zijn hoofd, maar het ontstaan van de honkbalacademies bracht hem tot handelen. Hij besloot vijf vrienden en kennissen uit te nodigen om te bezien of deze visie in een model kon worden gegoten en in de praktijk kans van slagen kon hebben. Vijf volwassen kerels met kennis van of gelinkt aan de honkbalsport kwamen een aantal keren bijeen en gaven de ideeën gestalte.

Met de visie op papier werden gesprekken met verenigingen in en rond de Flevopolder aangegaan. Ouders van honkballende kids kregen de plannen voorgelegd. Aan de hand van deze gesprekken werd het geschrevene geperfectioneerd en vonden gesprekken plaats met de KNBSB over het voorgenomen plan. Helaas zag de bond ervan af de plannen te steunen. De aangevoerde argumenten van de KNBSB stelden Harry van Rijn en Dick Witstok enigszins teleur, maar ze lieten zich niet van hun plan weerhouden. Harry van Rijn scherpte na veel vijven en zessen zijn visie aan. Niet langer stond samenwerking tussen verenigingen met United als onafhankelijk kenniscentrum centraal. Nu werd het een model dat verenigingen en individuele speler(s) en jeugdcoaches ten dienste zou staan bij trainingen en clinics. De naam Flevoland United werd hierop aangepast in:

United Youth Baseball Education

De eerste vrije en open trainingen werden in Almere op een grasveld gehouden achter de sporthal in Almere-Buiten. In beginsel deden diverse spelers mee uit ex-jeugdteams van Harry van Rijn. Gek genoeg niet de doelgroep die United voor ogen had. De meeste spelers waren inmiddels al seniorenspelers.

Toen echter bekend werd dat Harry van Rijn weer een trainingsmogelijkheid bood in zijn visie en stijl, stroomden ook de jeugdspelers toe, die eenmaal per week een toptraining volgden. In no time trainden er 50 tot 70 personen over diverse leeftijdsgroepen uit geheel Midden-Nederland onder leiding van de United Baseball-instructeurs. Ook het voortgezet onderwijs vond de weg naar United Baseball. Wekelijks vinden clinics plaats voor klassen met gemiddeld 40 leerlingen. Een uitgelezen gelegenheid om de honkbalsport te promoten. In 2010 werd op advies van Richard Tuhumury de Stichting (United Youth Baseball Education) opgericht, een rechtsvorm waaruit blijkt dat United Baseball een non-profitorganisatie is die louter op vrijwilligers en donaties functioneert.

Competitie

Steeds vaker vroegen ouders en spelers of het niet mogelijk was uit de trainingsgroepen teams samen te stellen en mee te doen in de competitie. United Baseball is echter geen vereniging waarvan men lid kan worden. Daarom trad United Baseball in overleg met een jonge softbalvereniging in Almere, the Angels. Minpuntje was dat the Angels geen eigen honkbalvelden had. Dat betekende dat er geen mogelijkheden waren voor de senioren groep. Voor een aspiranten en/of pupillen honkbalteam waren die mogelijkheden er wel. The Angels hadden namelijk wel de beschikking over een softbalveld. Zo kon seizoen 2010 dus een groot honkbalsucces worden.

In seizoen 2011 structureerde en trainde United Baseball de A-lijn – aspiranten – van Almere’90. Dit n.a.v. de hereniging van Almere’90 en Angels. Sinds 2013 ligt de nadruk meer op Stichting United Baseball als individueel regionaal kenniscentrum. Een kenniscentrum dat zijn diensten wekelijks in de vorm van lezingen, clinics en de trainingen nog vaker aanbiedt aan scholen, bedrijven en uiteraard de jeugdspelers en honkbalvereniging(en) in Midden-Nederland.

Wellicht bent u na het lezen van onze activiteiten geïnteresseerd dit initiatief te ondersteunen. Stichting United Youth Baseball Education is een Regionale honkbal jeugd opleiding, die werkt op een non-profitbasis en die dus volledig en alleen drijft op en met vrijwilligers. Wij zijn doorlopend op zoek naar partners, die deel willen uitmaken van ons groeiende netwerk van mensen en organisaties, die de honkbalsport een warm hart toe dragen. Het gaat in alle gevallen om partners die op non-profitbasis een bijdrage willen leveren, hetzij als instructeur ( zie ook pagina instructeur zijn bij UYBE), als sponsor, donateur, sympathisant of als deskundige. Alle bijdragen, in diensten en in producten, komen voor de volle 100 procent ten goede van de kinderen en hun sport. En indien u bedrijfsmatig ondersteunt bestaat de mogelijkheid Als tegenprestatie kunnen wij u aanbieden, een banner of naamsvermelding in ons programma boekje van het jaarlijkse 3 daagse UYBE internationale jeugd toernooi, the “Battle of the Birds”. We horen graag in hoeverre u ons zou kunnen en willen bijstaan.

(A.u.b. Leest u ook eerst de privacy pagina alvorens u met ons contact opneemt)

Het bestuur van Stichting United Youth Baseball Education